Инструментите са разделени в две секции - Компютърна анимация и Уеб дизайн.
И двете секции са достъпни единствено за ученици, предварително одобрени от учител.
За да получите по-голям достъп използвайте LOGIN системата отгоре.

Инструменти - Изберете тема